מוודל 2022

תמיכה במערכת המוודל בלבד:

(יש לשלוח פניות רק מכתובת המייל של בראודה) helpdesk@braude.ac.il -מייל
טלפון- 053-5344882


המשך למידה מועילה,
מחלקת טכנולוגיות מידע